fbpx

Majanduskool Tallinnas

Turunduse kursused praktikutelt

Õppekavad

Kursused vene keeles

2021 asstal

Meie koolis võib õppida järgmistel õppekavadel:

Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias

Sisseastumine 2021
Kursus ettevõtete ja organisatsioonide töötajatele, kelle ülesandeks on ettevõtte sotsiaalmeedia kanalite haldamine või kes soovivad luua organisatsioonile erinevaid kanaleid, kuid on vastava ettevalmistuseta või pole piisavaid oskusi kaasaegsete võimaluste kasutamiseks.

Projektijuhtimine

Sisseastumine 2021
Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime ettevõtte eesmärkide ja tegevuste toetamise ning ressursside kavandamisega, arvestades vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid.

Turunduse alused ja tarbija ostukäitumine

Sisseastumine 2021
Õpetusega taotletakse, et õpilane orienteerub millised on turundustegevuse eeldused ja millistel juhtudel ning missuguses ulatuses saab turundus luua lisaväärtust, rakendades turundussituatsioonides majandus-, juhtimise ja IT alaseid teadmisi ja oskusi.

E-Turundus sotsiaalmeedias

Sisseastumine 2021
Kursus on mõeldud turundustegevustes täiendavate oskuste arendamiseks täiskasvanutele töökeskkonnas ja tööülesannetes paremaks toimetulekuks.

Miks õppida meil?

Mitte ainult kooli suurus ja vanus on olulised. Kõige olulisem on see, et meil saab head haridust.

Meie õppijate teadmised ja oskused aitavad neil leida head töökohta või saada ettevõtjaks.

  • õppejõud – praktikud
  • õppimine Teie projekti näitel
  • õppematerjalid on hinnas
  • abi Teie projekti realiseerimises
R
  • paindlik õppeprotsessi korraldus
  • kogenud õppejõud
  • praktilised tunnid
  • õppejõud – praktikud

Kas Teie ei ole veel kindel?

Majaduslikult targad ja praktiliste oskustega inimesed on alati nõutud!