fbpx

E-Turundus sotsiaalmeedias

 

Õppekeel: vene keele

Mooduli nimetus: E-turundus
Teema: E-Turundus sotsiaalmeedias

Maht tundides: 24 , sellest auditoorne töö 16 tundi (sh 2 arvestuse tundi ja 1 tagasiside tundi), iseseisev töö 8 tundi.

Sihtrühm

Kursus on mõeldud turundustegevustes täiendavate oskuste arendamiseks täiskasvanutele töökeskkonnas ja tööülesannetes paremaks toimetulekuks.

Õpiväljundid

Õppija oskab:

 • Määratlema Sihtgrupp
 • Koosta Kontentplan
 • Koosta reklaam
 • Koosta reklaam ADS manageris
 • Statistika FB

Kursusel osaleja on kohustatud aktiivselt osalema kontakttundides. Osalusmäär 80%.
Kursuse eduka läbimise eelduseks on aktiivne osalemine aruteludes ja praktilistes töödes.
Õpiväljundite saavutamise hindamismeetodiks on e-turundus ja sotsiaal meedia turundusi nõudeid täitev turundussõnum visuaalses ja kirjalikus esitluses.

Hindamiskriteeriumid:

 • osaleja koostab turunduse postitused sihtgruppi kõnetavas väljenduses toetudes teadmiste põhine turundus.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse/tõendi

Õppe sisu:

 • E-turunduse strateegia loomine ( FB äri/oma bränd; community)
 • E-turunduskommunikatsiooniplaani koostamine (kontentplan)
 • Sotsiaalmeedia kampaaniad
 • Kommunikatsiooni korraldamine sotsiaalmeedias
 • E-turunduse kommunikatsiooni strateegia loomine
 • Sotsiaalmeedia haldamine/monitoorimine ja turunduslikud eesmärgid
 • Ettevõtte veebilehe loomine ning kommunikatsioonistrateegia
 • Äritegevuse arendamine sotsiaalmeedias
 • ADS manager FB

Õppekeskkonna kirjeldus:

Kursus toimub Tallinna Majanduskooli auditooriumis, kus on õppetöö läbiviimiseks vajalik tehnika. Auditooriumis on nii arvuti, dataprojektor kui ka WIFI kasutamise võimalus. Ruum vastab tervisekaitse nõuetele.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Kursusel osaleja on kohustatud aktiivselt osalema kontakttundides. Osalusmäär 80%.
Kursuse eduka läbimise eelduseks on aktiivne osalemine aruteludes ja praktilistes töödes.
Õpiväljundite saavutamise hindamismeetodiks on e-turundus ja sotsiaal meedia turundusi nõudeid täitev turundussõnum visuaalses ja kirjalikus esitluses.

Hindamiskriteeriumid:

 • osaleja koostab turunduse postitused sihtgruppi kõnetavas väljenduses toetudes teadmiste põhine turundus.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse/tõendi

Teema õppematerjalid
Kohustuslikud õppematerjalid
1. Õpetaja koolituseks loodud loengumaterjalid, loengutes täiendavalt jagatud artiklid jm materjalid
2. „Internet sinu sees“. Elford Press (2018). Gopi Kallayil
3. „Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital“. 2017. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan
4. „Продающие тексты. Модель для сборки. Копирайтинг для всех“. 2019. Дмитрий Кот
5. „Комьюнити-менеджмент. Стратегия и практика выращивания лояльных сообществ“. Влад Титов